Το έργο εστιάζει στην παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης του οδικού δικτύου (Βασ. Σοφίας, Σύνταγµα, Ερµού) και των διαδροµών που επιµένουν να παραµένουν στο χρόνο, αλλά και γενικότερα της σταδιακής εξέλιξης της δόµησης στην ευρύτερη περιοχή.

Στόχος είναι η ανάδειξη της αρχαίας, νεότερης και σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς της Αθήνας καθώς και η εμβάθυνση στις αφηγήσεις για τις οδούς και τα κτήρια της. Η περιπλάνηση μέσω της αφήγησης στις επάλληλες πόλεις (αρχαία, νεότερη, σύγχρονη) αποτελεί ένα βιωματικό γνωστικό και εκπαιδευτικό ταξίδι στην ιστορία της πόλης. Τα κτήρια συσχετίζονται άμεσα με τις ιστορίες και τους ανθρώπους που έζησαν σε αυτά αλλά και με τα γεγονότα που καθόρισαν την τύχη κτηρίων και ανθρώπων. Ο διάλογος της αρχαίας με τη νεότερη ιστορία απεικονίζεται ψηφιακά και διαδραστικά μέσα από τη σύμπραξη αρχιτεκτονικής, ιστορίας, αρχαιολογίας και ψηφιακής τεχνολογίας, συγκροτώντας έτσι ένα ελκυστικό αφήγημα (story telling) για την Αθήνα σε διαφορετικά επίπεδα:

 - σχεδιασµός «εξειδικευµένου φόρουµ»

- συµµετοχή και ενηµέρωση του κοινού (π.χ. φοιτητές, µαθητές, εκπαιδευτικοί)

- δηµιουργία προηγµένου εκπαιδευτικού εργαλείου για την ενίσχυση των παιδαγωγών

- διοργάνωση παρουσιάσεων

- διοργάνωση καλλιτεχνικών και παιδαγωγικών εργαστηρίων

Το έργο Ιστορίες µιας Αόρατης Αθήνας «IN-ATHENS» έχει ως κύριο αντικείµενο την µετατροπή ενός –εξαιρετικής ιστορικής αξίας– αρχειακού υλικού σε µια σειρά ψηφιακών εφαρµογών µε τη βοήθεια σύγχρονων συν-σχεδιαστικών.