Το έργο ιστορίες µιας αόρατης Αθήνας  in-Athens  φιλοδοξεί με τεχνολογική και μεθοδολογική καινοτομία, να αναδείξει μια διαφορετική Αθήνα μέσω σπάνιων αρχείων και συλλογών, στοχεύοντας κυρίως στην εκπαίδευση, στη νέα γενιά και στους συνεχώς αυξανόμενους αριθμούς επισκεπτών της πόλης.

Το έργο περιλαµβάνει τρεις πυλώνες, κάθε ένας εκ των οποίων υλοποιείται από συγκεκριµένη ενότητα εργασίας, µεθοδολογική προσέγγιση, σύγχρονες τεχνολογίες και δράσεις:

  • Ψηφιακό Αποθετήριο Γνώσης: θα δημιουργηθεί ένα σπάνιο αρχείο το οποίο θα περιλαμβάνει παλιές φωτογραφίες, τοπογραφικά διαγράμματα, αεροφωτογραφίες, σχέδια, εφημερίδες, πολεοδομικούς-ιστορικούς χάρτες, αποτελέσματα αρχαιολογικών ανασκαφών και κείμενα, τα οποία θα προκύψουν από την έρευνα.
  • Ψηφιακές Αφηγήσεις: σχεδιασµένες µε δύο διαφορετικούς τρόπους (i) για διαδικτυακή/χαρτογραφική εφαρµογή και (ii) για κινητές συσκευές οι οποίες έχουν ως στόχο την εµπειρική γνώση του χρήστη.
  • Συµµετοχικές διαδικασίες: σχεδιασµός «εξειδικευµένου φόρουµ», ενεργοποίηση, συµµετοχή και ενηµέρωση του κοινού (π.χ. φοιτητές, µαθητές, εκπαιδευτικοί), δηµιουργία προηγµένου εκπαιδευτικού εργαλείου για την ενίσχυση των παιδαγωγών και διοργάνωση παρουσιάσεων, καλλιτεχνικών και παιδαγωγικών εργαστηρίων.

Η ομάδα του έργου αποτελείται από: 
HERMeS, Εκδοτικός Οίκος ΜΕΛΙΣΣΑ, GET, COMMONSPACE, ΔΙΠΥΛΟΝ, ΜΟΝUΜΕΝΤΑ