• σχεδιασµός «εξειδικευµένου φόρουµ»
  • συµµετοχή και ενηµέρωση του κοινού (π.χ. φοιτητές, µαθητές, εκπαιδευτικοί)
  • δηµιουργία προηγµένου εκπαιδευτικού εργαλείου για την ενίσχυση των παιδαγωγών
  • διοργάνωση παρουσιάσεων
  • διοργάνωση καλλιτεχνικών και παιδαγωγικών εργαστηρίων